OPEN SECTION

Pakistan

Captain: Amer, Karim
1 FM Amer Karim 2226
2 Junaid Sohail 1981
3 FM Waqar Muhammad 2258
4 Ehtesham Ul Haq 1847
5 Muhammad Shahzeb 1992